Podstawowe podsumowanie dotyczące przetwarzania danych osobowych:
-
Calbuco, s.r.o. przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy z Tobą dotyczącej sprzedaży towarów (lub do wdrożenia środków podjętych przed zawarciem takiej umowy), a także przetwarza Twoje dane osobowe, które są niezbędne do wykonania zobowiązań publicznych spółki.

1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 

1.1 Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Calbuco, REGON: 04084357, NIP: CZ04084357, z siedzibą Varšavská 715/36, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja C, Wpis 242070 (zwana dalej "Administratorem").

1.2 Dane kontaktowe Administratora są następujące: adres do doręczeń Okružní 92, Hlušovice, 783 14, Czechy, adres e-mail info@grizly.cz, numer telefonu: 725 798 399.

1.3 Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1 Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest fakt, że przetwarzanie to jest niezbędne do:

2.1.1. wykonania umowy pomiędzy Tobą a Administratorem lub w celu wykonania działania przez Administratora przed zawarciem takiej umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("Rozporządzenie");

2.1.2. zgodność z obowiązkami prawnymi mającymi zastosowanie do administratora danych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia, w szczególności zgodność z obowiązkami nałożonymi na administratora danych na mocy ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy nr 235/2004 Sb. o podatku od wartości dodanej, z późniejszymi zmianami, ustawy nr 586/1992 Sb. o podatku dochodowym, z późniejszymi zmianami, oraz ustawy nr 563/1991 Sb. o rachunkowości, z późniejszymi zmianami.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1 Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy między Tobą a administratorem, w tym dostawa towarów i rozstrzygnięcie uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady, lub wdrożenie środków przez administratora przed zawarciem takiej umowy, jak również wykonanie przez administratora powiązanych zobowiązań publicznych.

3.2 Nie ma automatycznego podejmowania decyzji indywidualnych przez administratora w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania skutków praw i obowiązków wynikających z umowy oraz przez okres niezbędny do celów archiwizacyjnych zgodnie z odpowiednimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jednak nie dłużej niż przez okres określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5. INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Innymi odbiorcami Twoich danych osobowych będą firmy wysyłkowe oraz inne osoby zaangażowane w dostawę towarów lub realizację płatności wynikających z umowy kupna-sprzedaży, a także osoby wykonujące na rzecz administratora usługi techniczne związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, w tym obsługą oprogramowania i przechowywaniem danych. Innymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą agencje marketingowe zajmujące się reklamą internetową, dystrybucją newslettera oraz analizą danych.

5.2 Odbiorcami Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia zobowiązań prawnych mogą być również organy podatkowe lub inne właściwe organy w przypadkach, gdy administrator jest do tego zobowiązany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.3 Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (państwa spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE

6.1 Zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu, masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

6.2 Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych naruszyło lub narusza przepisy Rozporządzenia, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.3 Użytkownik nie ma obowiązku podawania danych osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy, a bez podania Twoich danych osobowych umowa nie może zostać zawarta lub wykonana przez administratora.

Ładowanie produktów
© 2014–2024 GRIZLY.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Cookie
Stworzone przez

Jestem tu nowy

Z członkostwem premium otrzymujesz:

Ikonka visačky

Korzysntiejsze ceny

Na wybrane TOP produkty

Ikonka náklaďáku

Darmową wysyłkę

juŻ od 150 zł

Ikonka dárku

Korzyści VIP

Gwarancja 100% satysfakcji

Chcę zostać premium członkiem
Adres

Przetwarzamy Wasze dane osobowe w celu dostosowania naszych usług do Waszych indywidualnych potrzeb. Korzystamy przede wszystkim z elektronicznych kanałów marketingowych, gdzie analizujemy dane i oceniamy odpowiednie wyniki. Przekazujemy również dane podmiotom trzecim w celu analizy (np. IBM, Stormware, Acomware, Seznam, Google, Netstep). Są to agencje marketingowe i analityczne. Dane osobowe możemy przetwarzać przez okres 36 miesięcy od daty ich przekazania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i przysługuje Państwu prawo do sprostowania i usunięcia danych osobowych, jak również do kontroli tych danych przez naszą firmę.         

z Klikając 'Utwórz konto', zgadzasz się na Polityka prywatności a se Regulamin.
Chronione przez Google reCaptcha | Polityka prywatności | Regulamin